Svenska / English  
Glömt lösenord

Stiftelsen tillkom genom en donation av bokförläggaren Michael Th Hansen, ägare till Förlagshuset Norden AB. I bolagsstämman den 24 april 1956 beslutades att 2 000 000 kronor skulle doneras till Lunds universitet för att underlätta uppförandet av ett studentbostadskollegie och inrättandet av en stipendiefond med syfte att stödja unga studiebegåvade studenter vid Lunds universitet.

Bokförläggare Hansen avled den 6 september 1956 och efterträddes som verkställande direktör av sin hustru, Jozzi Hansen, som kom att spela en viktig roll i arbetet att fullfölja donatorns önskan. Donationen mottogs mycket väl av universitetets rektor, professor Ragnar Bergendal, som tillsatte en förberedande kommitté med sammansättningen: professor Ragnar Bergendal (ordförande), f d överbibliotekarien Gunnar Carlquist, fru Jozzi Hansen, disponenten Nils-Åke Janséus, fil lic Rune Persson, docent Martin Weibull och advokat Anders Winblad.

Stiftelsen Michael Hansens Kollegium konstituerades vid ett sammanträde den 10 april 1957. Vid mötet var även arkitekterna Hans Westman och Evert Bjuvsten närvarande. Ordförande meddelade att ett avtal träffats med arkitekten Hans Westman innebärande att denne skulle bli arkitekt för det tilltänkta studentbostadshuset och i samråd med ett arbetsutskott välja en lämplig tomt.

Byggnadsarbetet påbörjades den 1957-12-03 och inflyttningen skedde i första hälften den 1958-11-20, i den andra den 1959-01-15.